מופשר מעובד


אנטריקוט פרימיום מופשר


לפרטים »

אנטריקוט פידלות מופשר


לפרטים »



סינטה עגל מופשר SE


לפרטים »

אנטריקוט אנגוס מרושת מצונן


לפרטים »



אנטריקוט מליניום מופשר


לפרטים »

אנטריקוט פידלות מופשר פרוס מנות


לפרטים »



אנטריקוט אנגוס פרוס ארוז זוגות מופשר


לפרטים »

אנטריקוט פרימיום פרוס מופשר


לפרטים »



פילה עגל מצונן ארוז'


לפרטים »

אנטריקוט מליניום פרוס מופר


לפרטים »