בשר טלה טרי


ערכת טלה 5 קג' טרי


לפרטים »

צלעות טלה שדרה שלם טרי


לפרטים »טיבון טלה אוכף שלם טרי


לפרטים »

שוק טלה מפורק טרי


לפרטים »טיבון טלה פרוס משקפיים טרי


לפרטים »

טיבון טלה פרוס טרי


לפרטים »צוור טלה טרי


לפרטים »

סינטה טלה טרי


לפרטים »אזרוע טלה טרי


לפרטים »

צלעות טלה מקוצב סוכריה טרי


לפרטים »פלדה / פרוסט מפורק טלה טרי


לפרטים »

אשכול טלה טרי


לפרטים »צלעות טלה בלי גשר טרי


לפרטים »

שוק טלה טרי


לפרטים »ברוסט טלה עם עצם טרי


לפרטים »

פילה טלה טרי


לפרטים »אחורי טלה עם טיבון טרי


לפרטים »

ברוסט טלה מקוצב ביבי ריבס טרי


לפרטים »טלה שלם טרי


לפרטים »

צלעות טלה פרוס טרי


לפרטים »צלעות טלה גשר מנוסר טרי


לפרטים »

כתף טלה מקומי טרי


לפרטים »שוק טלה מפורק עצם בפנים טרי


לפרטים »

כתף טלה מפורק עצם בפנים טרי


לפרטים »