מיוחדים וחלקי פנים ישרקו


זנב מצונן


לפרטים »

כבד עגל מצונן


לפרטים »לחי מעגל מצונן ארוז בוואקום


לפרטים »

לשון עגל מצונן


לפרטים »רוטפליש דק נקי


לפרטים »

רוטפליש מרכזי עבה


לפרטים »פלדה בקר נקי מצונן ארוז וסיו בקר


לפרטים »

שומן בוקר עגל מצונן


לפרטים »