טלה טרי ישרקו


טלה שלם


לפרטים »

כתף טלה מצונן


לפרטים »פראד טלה מצונן


לפרטים »

שוק טלה מצונן


לפרטים »טלה שלם חי


לפרטים »

שוק טלה מפרק מצונן ארוז


לפרטים »טיבון אוכף טלה מצונן


לפרטים »

טיבון אוכף טלה פרוס מידה מצונן


לפרטים »טיבון סטייק מצונן ארוז -פריים


לפרטים »

צלעות טלה שלם ללא גשר


לפרטים »צלעות טלה שלם נקי מצונן


לפרטים »

צוואר טלה מצונן


לפרטים »פלדה כבש מצונן


לפרטים »

כבד טלה טרי


לפרטים »